تاریخ : چهارشنبه, ۱۳ اسفند , ۱۳۹۹ 20 رجب 1442 Wednesday, 3 March , 2021

آخرین مطالب

14دی
فضیلت و خواص سوره تحریم چیست؟ تحقیق درباره سوره تحریم

فضیلت و خواص سوره تحریم چیست؟ تحقیق درباره سوره تحریم

تحقیق درباره سوره تحریم سوره تحریم یکی از سوره های مدنی قرآن کریم است. این سوره در مصحف کنونی سوره شصت و ششم بوده و در جزء بیست و هشت قرار گرفته است. نام سوره مذکور را از اولین آیه آن برداشته اند که به سوگند حضرت محمد به خاطر حرام کردن حلالی برای خود […]

14دی
خواص و فضیلت خواندن سوره واقعه چیست؟ تحقیق درباره سوره واقعه

خواص و فضیلت خواندن سوره واقعه چیست؟ تحقیق درباره سوره واقعه

سوره حادقه از جمله سوره های مکی قرآن کریم است و در مصحف فعلی سوره شصت و نهم محسوب شده و در جزء بیست و نه قرار گرفته است. معنی لغوی حاقه روز قیامت و رستاخیر است. به دلیل اینکه در سه آیه اول سوره مذکور کلمه حاقه آمده است این سوره را به این […]

14دی
فضیلت و خواص و فواید سوره نوح چیست؟ تحقیق درباره سوره نوح

فضیلت و خواص و فواید سوره نوح چیست؟ تحقیق درباره سوره نوح

سوره نوح جزء سوره های مکی قرآن کریم است و در مصحف کنونی سوره هفتاد و یکم محسوب می شود و در جزء بیست و نه قرار گرفته است. سوره نوح را به دلیل شرح داستان حضرت نوح به این نام می خوانند. در واقع در این سوره شرحی مفصل از نبرد دایمی حقیقت و […]

14دی
فضیلت و خواص سوره مدثر چیست؟تحقیق درباره سوره مدثر

فضیلت و خواص سوره مدثر چیست؟تحقیق درباره سوره مدثر

تحقیق درباره سوره مدثر نشان می دهد این سوره جزء سوره های مکی قرآن کریم است. سوره مدثر در جزء بیست و نه قرار گرفته و در مصحف فعلی سوره هفتاد و چهارم محسوب می شود. این سوره در آغاز بعث بر پیامبر نازل شده و به علت اینکه کلمه مدثر در آن امده است […]

14دی
خواص و فواید سوره مزمل چیست؟ تحقیق درباره سوره مزمل

خواص و فواید سوره مزمل چیست؟ تحقیق درباره سوره مزمل

تحقیق درباره سوره مزمل نشان می دهد این سوره جزء سوره های مکی قرآن بوده در مصحف فعلی هفتاد و سومین سوره می باشد و در جزء بیست و نه قرار گرفته است. سوره مزمل را به دلیل اشاره به پیامبر اسلام به این نام می خوانند و معنی آن یعنی شخصی که لباس به […]

14دی
فضیلت و خواص سوره انسان چیست؟تحقیق درباره سوره انسان

فضیلت و خواص سوره انسان چیست؟تحقیق درباره سوره انسان

تحقیق درباره سوره انسان سوره انسان را به نام های دیگری هم می شناسند. هل اتی و دهر نام های دیگر آن بوده و جزء سوره های مدنی قرآن کریم محسوب می شود. این سوره در جزء بیست و نه قرار گرفته و درباره آفرینش انسان سخن می گوید. در این سوره خلقت بشر و […]

14دی
فضیلت و خواص سوره قیامت چیست؟تحقیق درباره سوره قیامت

فضیلت و خواص سوره قیامت چیست؟تحقیق درباره سوره قیامت

تحقیق درباره سوره قیامت تحقیق درباره سوره قیامت نشان می دهد این سوره جزء سوره های مکی می باشد و در مصحف فعلی سوره هفتاد و پنجم بوده و در جزء بیست و نه قرار گرفته است. سوره قیامت را به دلیل اینکه با سوگند خداوند به قیامت و روز رستاخیز شروع می شود به […]

14دی
فضیلت و خواص سوره عبس چیست؟ تحقیق درباره سوره عبس

فضیلت و خواص سوره عبس چیست؟ تحقیق درباره سوره عبس

تحقیق درباره سوره عبس تحقیق درباره سوره عبس نشان می دهد این سوره در جزء سی ام قرار داشته و در مصحف فعلی سوره هشتادم محسوب می شود. سوره عبس از جمله سوره های مکی قرآن کریم بوده و با کلمه عبس شروع می شود برای همین سوره مذکور را به نام عبس می خوانند. […]