تاریخ : سه شنبه, ۱۲ اسفند , ۱۳۹۹ 19 رجب 1442 Tuesday, 2 March , 2021

بوی بد

03بهمن
تعبیر خواب بوی بد جنازه چیست؟

تعبیر خواب بوی بد جنازه چیست؟

تعبیر خواب بوی بد جنازه نشانه چیست و دیدن آن چه مفهومی دارد؟ اگر تا بحال برای شما هم پیش آمده که در خواب بوی بد جنازه مورد آزار و رنجش تان شود و دوست دارید که بدانید تعبیر چنین خوابی چیست و در موقعیت های مختلف بیانگر چه پیامی است حتما تا انتهای این […]

01بهمن
تعبیر خواب بوی بد دهان دیگران

تعبیر خواب بوی بد دهان دیگران

تعبیر خواب بوی بد دهان دیگران نشانه چیست و دیدن آن در خواب چه مفهومی دارد؟ از آنلی بیتون آمده است اگر کسی در خواب خود بیند که از دهان فردی دیگر بوی بد و نامطبوع آمد تعبیرش آن است که مردمان از وی به بدی یاد کنند. در این بخش از تعبیر خواب شب […]