تاریخ : دوشنبه, ۱۱ اسفند , ۱۳۹۹ 18 رجب 1442 Monday, 1 March , 2021

ریختن

10اسفند
تعبیر خواب ریختن عطر روی زمین چیست؟

تعبیر خواب ریختن عطر روی زمین چیست؟

تعبیر خواب ریختن عطر روی زمین نشانه چیست؟ محمد بن سیرین چنین روایت می کند: اگر کسی در خواب خود بیند که فردی ناشناس شیشه عطری را به وی هدیه داد.چنانچه در خواب بیند که عطر بر روی زمین ریخته شد به گونه ای که هر دو از بوی خوش آن احساس رضایت داشتند به […]