تاریخ : سه شنبه, ۱۲ اسفند , ۱۳۹۹ 19 رجب 1442 Tuesday, 2 March , 2021

زخمی شدن

28دی
تعبیر خواب زخمی شدن دست با چاقو

تعبیر خواب زخمی شدن دست با چاقو

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب زخمی شدن دست با چاقو چنین روایت می کند: چنانچه شخصی در خواب خود بیند که کسی با چاقو مچ دست تا آرنج وی را زخمی کرد اگر خون نیامد تعبیر آن ظفر و پیروزمندی است. چنانچه فردی که بر وی در خواب چاقو زد ناشناس باشد به این […]