تاریخ : شنبه, ۱۶ اسفند , ۱۳۹۹ 23 رجب 1442 Saturday, 6 March , 2021

عطر

10اسفند
تعبیر خواب ریختن عطر روی زمین چیست؟

تعبیر خواب ریختن عطر روی زمین چیست؟

تعبیر خواب ریختن عطر روی زمین نشانه چیست؟ محمد بن سیرین چنین روایت می کند: اگر کسی در خواب خود بیند که فردی ناشناس شیشه عطری را به وی هدیه داد.چنانچه در خواب بیند که عطر بر روی زمین ریخته شد به گونه ای که هر دو از بوی خوش آن احساس رضایت داشتند به […]

01بهمن
همه چیز درباره تعبیر خواب دادن عطر به مرده

همه چیز درباره تعبیر خواب دادن عطر به مرده

تعبیر خواب دادن عطر به مرده نشانه چیست و دیدن آن چه مفهومی دارد؟ به گفته بسیاری از معبرین اسلامی عطر و انواع رایحه عطری در خواب تعابیری نیکو پسندیده دارد. برعکس آن نیز بوییدن عطرهایی با رایحه ناخوشاید در خواب، تعابیر بد و نامطلوبی برای بیننده آن در عالم بیداری دارند. تعبیر خواب دادن […]

01بهمن
همه چیز درباره تعبیر خواب عطر گل محمدی

همه چیز درباره تعبیر خواب عطر گل محمدی

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب عطر گل محمدی چنین می گوید: اگر کسی در خواب بیند که عطر گل محمدی به خود زده و بوی خوش داشت چنانچه در خواب بیند که مردم از رایحه و بوی او حس خوب و پسندیده ای دارند تعبیر خوابش این است که دارای مال و مکنت زیادی […]