تاریخ : شنبه, ۱۶ اسفند , ۱۳۹۹ 23 رجب 1442 Saturday, 6 March , 2021

قرآن

14دی
ویژگی های ظاهری سوره صف چیست؟ تحقیق درباره سوره صف

ویژگی های ظاهری سوره صف چیست؟ تحقیق درباره سوره صف

سوره صف جزء سوره های مدنی قرآن کریم است. این سوره به لحاظ مصحف کنونی سوره شصت و یکم بوده و در جزء بیست و هشت قرار گرفته است. علت اینکه سوره مذکور را به این نام می خوانند این است که در آیه چهارم آن از صف جهاد کنندگان سخن به میان آمده است. […]

14دی
ویژگی های ظاهری سوره منافقون چیست؟ تحقیق درباره سوره منافقون

ویژگی های ظاهری سوره منافقون چیست؟ تحقیق درباره سوره منافقون

سوره منافقون جزء سوره های مدنی قرآن کریم است. این سوره در مصحف کنونی سوره شصت و سوم بوده و در جزء بیست و هشت قرار گرفته است. علت نامگذاری این سوره به نام منافقون این است که در سوره مذکور در مورد منافقان و رفتارها و اعمال آنها صحبت به میان آمده است. در […]

14دی
فضیلت و خواص سوره جمعه چیست؟تحقیق درباره سوره جمعه

فضیلت و خواص سوره جمعه چیست؟تحقیق درباره سوره جمعه

سوره جمعه جزء سوره های مدنی قرآن کریم است. این سوره در مصحف کنونی سوره شصت و دوم بوده و در جزء بیست و هشت قرآن قرار گرفته است. سوره جمعه را به دلیل آمدن حکم نماز جمعه در آن به این نام می خوانند و در این سوره به اهمیت برپایی نماز جمعه پرداخته […]

14دی
فضیلت و خواص سوره تحریم چیست؟ تحقیق درباره سوره تحریم

فضیلت و خواص سوره تحریم چیست؟ تحقیق درباره سوره تحریم

تحقیق درباره سوره تحریم سوره تحریم یکی از سوره های مدنی قرآن کریم است. این سوره در مصحف کنونی سوره شصت و ششم بوده و در جزء بیست و هشت قرار گرفته است. نام سوره مذکور را از اولین آیه آن برداشته اند که به سوگند حضرت محمد به خاطر حرام کردن حلالی برای خود […]

14دی
خواص و فضیلت خواندن سوره واقعه چیست؟ تحقیق درباره سوره واقعه

خواص و فضیلت خواندن سوره واقعه چیست؟ تحقیق درباره سوره واقعه

سوره حادقه از جمله سوره های مکی قرآن کریم است و در مصحف فعلی سوره شصت و نهم محسوب شده و در جزء بیست و نه قرار گرفته است. معنی لغوی حاقه روز قیامت و رستاخیر است. به دلیل اینکه در سه آیه اول سوره مذکور کلمه حاقه آمده است این سوره را به این […]

14دی
فضیلت و خواص و فواید سوره نوح چیست؟ تحقیق درباره سوره نوح

فضیلت و خواص و فواید سوره نوح چیست؟ تحقیق درباره سوره نوح

سوره نوح جزء سوره های مکی قرآن کریم است و در مصحف کنونی سوره هفتاد و یکم محسوب می شود و در جزء بیست و نه قرار گرفته است. سوره نوح را به دلیل شرح داستان حضرت نوح به این نام می خوانند. در واقع در این سوره شرحی مفصل از نبرد دایمی حقیقت و […]

14دی
فضیلت و خواص سوره مدثر چیست؟تحقیق درباره سوره مدثر

فضیلت و خواص سوره مدثر چیست؟تحقیق درباره سوره مدثر

تحقیق درباره سوره مدثر نشان می دهد این سوره جزء سوره های مکی قرآن کریم است. سوره مدثر در جزء بیست و نه قرار گرفته و در مصحف فعلی سوره هفتاد و چهارم محسوب می شود. این سوره در آغاز بعث بر پیامبر نازل شده و به علت اینکه کلمه مدثر در آن امده است […]

14دی
خواص و فواید سوره مزمل چیست؟ تحقیق درباره سوره مزمل

خواص و فواید سوره مزمل چیست؟ تحقیق درباره سوره مزمل

تحقیق درباره سوره مزمل نشان می دهد این سوره جزء سوره های مکی قرآن بوده در مصحف فعلی هفتاد و سومین سوره می باشد و در جزء بیست و نه قرار گرفته است. سوره مزمل را به دلیل اشاره به پیامبر اسلام به این نام می خوانند و معنی آن یعنی شخصی که لباس به […]