تاریخ : سه شنبه, ۱۲ اسفند , ۱۳۹۹ 19 رجب 1442 Tuesday, 2 March , 2021

کوله پشتی

28دی
تعبیر خواب دزدیدن کوله پشتی چیست؟

تعبیر خواب دزدیدن کوله پشتی چیست؟

تعبیر خواب دزدیدن کوله پشتی نشانه چیست؟ بسیاری از تفسیرگران اسلامی دزدیدن کوله پشتی در خواب و رؤیاهای شبانه ما را یک گوشزد و راهنمایی تعبیر کرده اند. دلیل بر اینکه در دنیای واقعی انجام کاری با وسواس و احتیاط صورت گیرد. شیخ طوسی و علی مدنی از معبران بزرگ اسلامی دیدن چنین خوابی را […]